spotkania na wschodzie
pl ru

Z ŻYCIA WZIĘTE, Rosja

Rosja (1) | Wszystkie artykuły (1)

Stan szkolnictwa polonijnego w Rosji w latach 1998—2011
Publikujemy odczyt pt. „Stan szkolnictwa polonijnego w Rosji w latach 1998—2011”, wygłoszony przez Prezes Federalnej Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji” Halinę Subotowicz-Romanową na Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych (Ostróda, 14—17 kwietnia 2011 r.). Tekst został nam przekazany przez Sergiusza Leończyka członka i wiceprezesa Federalnej Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji”
Z ŻYCIA WZIĘTE, Rosja więcej