spotkania na wschodzie
pl ru

Kultura, Litwa

Litwa (1) | Wszystkie artykuły (1)

Litewskie Kaziuki
Tradycją polską utrzymywaną przez mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny, a też innych miast litewskich są tzw. Kaziuki. Dnia 4 marca obchodzone jest święto patrona Litwy- Św. Kazimierza. W tygodniu poprzedzającym lub w tygodniu, w którym przypada święto prezentowany jest dorobek twórczości ludowej, można obejrzeć występy zespołów ludowych, na licznych straganach kupić wspaniałe palmy wielkanocne oraz wyroby rękodzieła ludowego.
Kultura, Litwa więcej