spotkania na wschodzie
pl ru

Kultura

Litwa (1) | Białoruś (3) | Inne (16) | Wszystkie artykuły (20)

Litewskie Kaziuki
Tradycją polską utrzymywaną przez mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny, a też innych miast litewskich są tzw. Kaziuki. Dnia 4 marca obchodzone jest święto patrona Litwy- Św. Kazimierza. W tygodniu poprzedzającym lub w tygodniu, w którym przypada święto prezentowany jest dorobek twórczości ludowej, można obejrzeć występy zespołów ludowych, na licznych straganach kupić wspaniałe palmy wielkanocne oraz wyroby rękodzieła ludowego.
Kultura, Litwa więcej
BIAŁORUSKA KUCHNIA
Jaka jest kuchnia naszych sąsiadów z Białorusi? Na to pytanie poszukała odpowiedzi nasza współpracownica Monika Run. Zapraszamy do lektury!
Kultura, Białoruś więcej
Księżniczka Ragneda. Vaclau Lastouski
Nie jestem wykwalifikowanym tłumaczem, nie jestem nawet niewykwalifikowanym tłumaczem, jeśli rzecz idzie o język białoruski, to jestem kompletnym samoukiem i dyletantem. Zupełnie niedawno zacząłem odkrywać prozę Vaclaua Lastouskiego - białoruskiego pisarza, polityka, działacza kulturalnego i społecznego. Poniżej zamieszczam tłumaczenie jednego z jego opowiadań, opisującego fragment najstarszej historii Białorusi.
Kultura, Białoruś więcej
Kresowi święci i błogosławieni
Każdy święty za życia był prawdziwym człowiekiem i jak każdy człowiek, miał swoje zalety i wady. Mimo jednak tego, iż czasem błądził, to jednak zawsze dążył do chrześcijańskiej doskonałości.
Kultura, Inne więcej
Nad Gawią
(...) Może ujrzałbym walecznych rycerzy Wielkiego Księstwa jak poją konie w czystej Gawii? A może dziadka Bronisława okadzającego ule, babcie Marysię siedzącą z bojką do masła i siebie w krótkich spodenkach na szelkach, zapiętych z tyłu na krzyż? Ja wpatruję się w wodne oko studni i bawię się kołowrotem. Puszczam go, a rozpędzone wiadro nurkuje z pluskiem w ciemną czeluść i tam zostaje. Oj, dostanie mi się od dziadka. Westchnąłem na to wspomnienie i wsiadłem z powrotem na rower. Szybko przejechałem przez jeszcze ciche, ale już budzące się do nowego dnia miasteczko (...)
Kultura, Białoruś więcej
ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ
Książę aniołów cieszący się szczególnym zaufaniem u Boga. Hebrajską wersję jego imienia: Mi – ka – el tłumaczy się jako „któż jak Bóg!”.
Kultura, Inne więcej
ŚWIĘTY KRZYSZTOF
Według legendy, Krzysztof był olbrzymem o ogromnej sile pragnącym służyć największemu, najodważniejszemu panu
Kultura, Inne więcej
ŚWIĘTY JACEK ODROWĄŻ I ŚWIĄTOBLIWY WIT
Jacek Odrowąż urodził się w 1200 roku w Kamieniu Śląskim. Pochodził ze znanego i zasłużonego zarówno dla Polski jak i dla Kościoła rodu. Natomiast Wit urodził się na początku XIII wieku, nie ma pewności skąd pochodził, ani jak się nazywał.
Kultura, Inne więcej
BŁOGOSŁAWIONY JAKUB STRZEMIĘ
Według tradycji, Jakub pochodził z szlacheckiego małopolskiego rodu herbu Strzemię (ruska wersja nazwiska brzmi Jakub Strepa). Urodził się w 1340 roku. Wychował się i nauki pobierał w Krakowie. Wstąpił do zakonu franciszkanów i po święceniach kapłańskich został wysłany na ziemie wschodnie.
Kultura, Inne więcej
ŚWIĘTA JADWIGA ANDEGAWEŃSKA
Była najmłodszą córką króla Węgier i Polski Ludwika Węgierskiego i jego żony Elżbiety Bośniaczki. Urodziła się najprawdopodobniej 17 lutego 1374 roku w Budzie.
Kultura, Inne więcej
ŚWIĘTY JAN Z DUKLI
Urodził się około 1414 roku w Dukli koło Krosna (na Podkarpaciu). Jako młodzieniec udał się na odludzie, by w samotności szukać Boga i swej drogi. Pośród puszczy okalającej wówczas Duklę znalazł sobie grotę, w której zamieszkał. Żywił się tym, co ofiarował mu las.
Kultura, Inne więcej
ŚWIĘTY KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK, KRÓLEWICZ
Urodził się 3 października 1458 roku. Był synem króla Polski, Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki – córki cesarza Albrechta II Habsburga, nazywanej „matką królów”, bowiem aż czterech jej synów zasiadało na tronie, a córki wydano za mąż za królów.
Kultura, Inne więcej
ŚWIĘTY JOZAFAT KUNCEWICZ
Urodził się około 1580 roku we Włodzimierzu Wołyńskim nad Bugiem, mieście założonym przez kniazia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego, chrzciciela Rusi. W czasach Kuncewicza miasto to było administracyjnym, kulturalnym i handlowym centrum Wołynia. Podobnie jak inne grody Ziemi Czerwińskiej było wielkim tyglem narodowości. Mieszkali tu Rusini, Polacy, Litwini, Białorusini, Niemcy, Grecy, Żydzi, Ormianie.
Kultura, Inne więcej
ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA
Czasy, w których przyszło żyć Andrzejowi Boboli, nie należały do spokojnych. Przez cały XVII wiek Polska toczyła wojny z sąsiadami lub też własnymi poddanymi. Na Rusi i Litwie dochodziło do sporów na tle religijnym. Wprowadzona niedawno tzw. unia brzeska budziła wiele skrajnych emocji. Co rusz na Rzeczpospolitą napadali Turcy, Tatarzy, Szwedzi, Moskale. Buntowali się Kozacy.
Kultura, Inne więcej
ŚWIĘTY ABP ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI
Przyszedł na świat 1 listopada 1822 roku na Wołyniu, we wsi Wojutynie niedaleko Łucka. W 1833 roku zmarł jego ojciec, Gerard, a pięć lat później jego matka, Ewa, została aresztowana za prace patriotyczne i po śledztwie w Wilnie i Kijowie skazana na zesłanie w Berezowie. Z wygnania wróciła dopiero w 1844 roku. Podjęła wtedy próbę dźwignięcia zrujnowanego domu Felińskich.
Kultura, Inne więcej
ŚWIĘTY RAFAŁ KALINOWSKI
Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie. Od ósmego roku życia uczył się w wileńskim Instytucie Szlacheckim, gdzie jego ojciec był nauczycielem matematyki, a potem dyrektorem. Po maturze Józef studiował agronomię na Litwie, a później inżynierię w Mikołajewskiej Szkole Inżynierii Wojskowej w Petersburgu. Równocześnie służył w rosyjskim wojsku, ostatecznie dochodząc do stopnia kapitana. W 1857 roku, po ukończeniu studiów, został na uczelni jako adiunkt matematyki.
Kultura, Inne więcej
BŁOGOSŁAWIONY ABP JÓZEF BILCZEWSKI
Urodził się 26 kwietnia 1860 roku w Wilamowicach, w chłopskiej rodzinie, jako pierwszy syn Franciszka Biby i Anny Fajkisz. W 1868 roku rozpoczął naukę w trzyklasowej szkole podstawowej w Wilamowicach (czwartą klasę ukończył w pobliskich Kętach).
Kultura, Inne więcej
BŁOGOSŁAWIONY ABP JERZY MATULEWICZ
Urodził się 13 kwietnia 1871 roku w litewskiej rodzinie, w Luginie koło Mariampola. Do seminarium wstąpił w Kielcach, później kształcił się jeszcze w Warszawie i Petersburgu, gdzie, w 1898 roku, otrzymał święcenia kapłańskie.
Kultura, Inne więcej
ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA I BŁOGOSŁAWIONY MICHAŁ SOPOĆKO
Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec, w ubogiej wielodzietnej rodzinie. Od najmłodszych lat przyzwyczajona była do ciężkiej pracy, nieraz musiała wyręczać matkę w codziennych obowiązkach lub w opiece nad rodzeństwem. Do szkoły, mimo że była zdolna, chodziła bardzo krótko. Bardziej potrzebna była w domu. W wieku czternastu lat podjęła pracę zarobkową, jako pomoc domowa. Wtedy też zaczęła po raz pierwszy myśleć o życiu zakonnym. Poinformowała nawet rodziców o swych planach, ci jednak sprzeciwili się pragnieniom córki, nie miała przecież nawet posagu na nową drogę życia. Helena ponownie podjęła pracę.
Kultura, Inne więcej
SŁUGA BOŻY O. SERAFIN ALOJZY KASZUBA
Alojzy Kaszuba urodził się we Lwowie 17 czerwca 1910 roku. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do nowicjatu oo. Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim.
Kultura, Inne więcej