spotkania na wschodzie
pl ru

Kultura, Inne

Kresowi święci i błogosławieni

Rola świętych polega na ukazaniu, w jaki sposób słowa Ewangelii winny być realizowane w życiu. Każdy święty za życia był prawdziwym człowiekiem i jak każdy człowiek, miał swoje zalety i wady. Mimo jednak tego, iż czasem błądził, to jednak zawsze dążył do doskonałości chrześcijańskiej, realizując ją w różny sposób – poprzez pokorną modlitwę, poprzez służbę wobec bliźnich, albo przez męczeńską śmierć w obronie zasad wiary.

„Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości (…) Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do królestwa niebieskiego. Są to ludzie - tacy jak każdy z nas - którzy tą drogą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli. Ludzie, którzy życie swoje budowali na skale (…) Co jest tą skałą? Jest nią wola Ojca, która wyraża się w Starym i Nowym Przymierzu. Wyraża się w przykazaniach Dekalogu. Wyraża się w całej Ewangelii, zwłaszcza w Kazaniu na górze, w ośmiu błogosławieństwach."/Jan Paweł II, Tarnów 10.06.1987/.

Kościół zachęca do korzystania z pomocy świętych i błogosławionych, poprzez modlitwy do konkretnych osób oraz odmawianie litanii do Wszystkich Świętych, bo uważa, iż są oni wspaniałymi orędownikami naszych trudnych ziemskich spraw i problemów, wstawiając się za nami przed Bogiem.

Opisy postaci kresowych świętych i błogosławionych zostały zaczerpnięte z książki Moniki Bachowskiej:
KRESY. Historia, wspomnienia, literatura, sanktuaria, błogosławieni i święci.”

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ

ŚWIĘTY KRZYSZTOF

ŚWIĘTY JACEK ODROWĄŻ I ŚWIĄTOBLIWY WIT

BŁOGOSŁAWIONY JAKUB STRZEMIĘ

ŚWIĘTA JADWIGA ANDEGAWEŃSKA

ŚWIĘTY JAN Z DUKLI

ŚWIĘTY KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK, KRÓLEWICZ

ŚWIĘTY JOZAFAT KUNCEWICZ

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA

ŚWIĘTY ABP ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI

ŚWIĘTY RAFAŁ KALINOWSKI

BŁOGOSŁAWIONY ABP JÓZEF BILCZEWSKI

BŁOGOSŁAWIONY ABP JERZY MATULEWICZ

ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA I BŁOGOSŁAWIONY MICHAŁ SOPOĆKO

SŁUGA BOŻY O. SERAFIN ALOJZY KASZUBA

Komentarze użytkowników
+ Dodaj komentarz
Wpisz swój komentarz oraz wypełnij pole Nazwa użytkownika!
Twój komentarz:
Nazwa użytkownika: