spotkania na wschodzie
pl ru

Kultura, Inne

ŚWIĘTY RAFAŁ KALINOWSKI

W trakcie nauki Kalinowski przeżył kryzys religijny. Przestał praktykować, ale wciąż poszukiwał Boga. Zgłębiał temat oddając się licznym teologicznym lekturom. Wreszcie po dziesięcioletniej przerwie przystąpił do spowiedzi i Komunii świętej.

Kalinowski1897

Saint Raphael Kalinowski: an Introduction to His Life and Spirituality, 1998. Written by Szczepan T. Praskiewicz, OCD.

 Pracował najpierw przy budowie linii kolejowej Kursk - Konotop, później w Brześciu nad Bugiem. Kiedy w 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe, oddał się do dyspozycji władz powstańczych. Aresztowany w marcu 1864 roku został skazany na dziesięć lat katorgi w Usolu koło Irkucka. Jeszcze przed zesłaniem zrozumiał, że najlepiej może służyć ludziom jako kapłan. Podczas zesłania dużo się modlił o wytrwanie w tym zamiarze. Czytał też Pismo Święte, poznawał historię Kościoła, prawo kanoniczne. Przede wszystkim jednak pomagał współtowarzyszom niedoli. Zawsze więcej wydawał na potrzeby innych niż na swoje. Dzieciom zesłańców udzielał lekcji języków obcych i matematyki. Przygotowywał je do I Komunii Świętej. Po powrocie z zesłania, w 1874 roku, Kalinowski został wychowawcą Augusta Czartoryskiego, syna Władysława, przywódcy emigracji polskiej we Francji. W 1877 roku Kalinowski mógł wreszcie zrealizować swoje kapłańskie i zakonne powołanie; w Grazu (Austria) wstąpił do zakonu karmelitów bosych. W Györ na Węgrzech odbył skrócone studia teologiczne i w roku 1881 przełożeni wysłali go do klasztoru w Czernej koło Krakowa, gdzie 15 stycznia 1882 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

W zakonie otrzymał imię Rafał od św. Józefa. Wkrótce mianowano go pomocnikiem wychowawcy nowicjuszy, a kilka miesięcy później przełożonym klasztoru[1]. Ojciec Rafał zajmował się m.in. fundacjami klasztorów karmelitanek w Przemyślu (1882 roku) i we Lwowie (1888 roku). W 1892 roku wyjechał do Wadowic, by tam doglądać następnej budowy. Ojciec Rafał często nazywany jest też "męczennikiem konfesjonału", długie godziny potrafił bowiem poświęcić służbie zagubionym grzesznikom. Źródła największej nadziei kazał zawsze penitentom upatrywać w ranach Chrystusa. Szerzył też nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej. Nie zapomniał również o Tej, którą pozostawić musiał w swoim rodzinnym mieście - o Matce Bożej Ostrobramskiej (po powrocie z zesłania miał zakaz wjazdu na Litwę). Podjął się nawet wydrukowania i rozpropagowania Jej wizerunku.

Ojciec Rafał Kalinowski zmarł 15 listopada, w wigilię święta Matki Bożej Ostrobramskiej, 1907 roku. Pochowano go na cmentarzu zakonnym w Czernej. Już za życia cieszył się opinią świętego, po śmierci szybko więc rozpoczęto starania o jego beatyfikację. Dokonał jej papież Jan Paweł II w Krakowie w 1983 roku. Natomiast kanonizacja miała miejsce 17 listopada 1991 roku w Rzymie.[1] Klasztor w Czernej był jedynym klasztorem karmelitańskim na ziemiach polskich po XIX. wiecznej kasacie.

Komentarze użytkowników
+ Dodaj komentarz
Wpisz swój komentarz oraz wypełnij pole Nazwa użytkownika!
Twój komentarz:
Nazwa użytkownika: