spotkania na wschodzie
pl ru

Kultura, Inne

BŁOGOSŁAWIONY ABP JERZY MATULEWICZ

W 1905 roku zamieszkał w Warszawie. Tam leczył się na gruźlicę kości, co nie przeszkodziło mu jednak w prowadzeniu pracy duszpasterskiej wśród robotników. Pracę tę uważał zresztą za jedno z ważniejszych zadań Kościoła swoich czasów. Wraz z ks. M. Godlewskim powołał Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich. Dla nich wydawał czasopismo "Towarzysz Pracy", organizował różne kursy, otworzył bibliotekę.

433px_Jerzy_Matulewicz

Jerzy Matulewicz 1918 - 1925, Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 1-R-128

Mottem jego duszpasterzowania stało się hasło: "Zło dobrem zwyciężaj", a jedyne na co zważał, to chwała Boga i dobro Kościoła. Miał świadomość, że niewiele można zdziałać w pojedynkę. Pomoc widział w działalności zakonów. Te jednak pod zaborem rosyjskim, w ramach popowstaniowych represji, uległy kasacji. A nieliczne, które przetrwały, nie mogły przyjmować nowych chętnych do służby Bogu. Tak było choćby
u księży Marianów w jego rodzinnym Mariampolu, gdzie pozostało tylko kilku starszych zakonników.

Ksiądz Matulewicz postanowił wziąć przykład z o. Honorata Koźmińskiego - twórcy bezhabitowych, "konspiracyjnych", zgromadzeń. Zaproponował generałowi Marianów, o. W. Sękalskiemu, wprowadzenie takich zmian, by zakon mógł się spokojnie nadal rozwijać. Tyle, że w ukryciu. Stolica Apostolska wyraziła na to zgodę. Wkrótce ks. Matulewicz złożył śluby zakonne, a dwa lata później stał już na czele odradzającego się Zgromadzenia Księży Marianów. W 1918 roku powołał w Mariampolu Zgromadzenie Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP - było to w czasach międzywojennych najliczniejsze żeńskie zgromadzenie na ziemiach litewskich, zaś w 1923 roku powołał w diecezji wileńskiej Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii.

23 października 1918 roku ks. Jerzy Matulewicz został biskupem wileńskim. Czasy były niespokojne. Po upadku caratu panował chaos. Kończyła się I wojna światowa, ustalano nowe granice, każdy walczył z każdym. Polacy z Litwinami toczyli spór o Wilno. Miasto siedem razy przechodziło z rąk do rąk. Nowy biskup nawoływał do zgody, do wzajemnego poszanowania, ale ciągle napotykał trudności. W końcu 14 lipca 1925 roku papież Pius XI przychylając się do wcześniejszej prośby biskupa zwolnił go z zajmowanego w Wilnie stanowiska. W tym samym roku Polska podpisała ze Stolicą Apostolską konkordat, na jego mocy diecezja wileńska została włączona do polskiej administracji kościelnej. To wywołało nowe nieporozumienia, szczególnie na linii Litwa - Watykan. Dla uspokojenia sytuacji Pius XI wysłał do Litwinów abp. Matulewicza. Ten dość szybko przywrócił porządek i w dodatku przygotował projekt konkordatu dla swych rodaków, a także podział litewskiej prowincji kościelnej.

Arcybiskup Jerzy Matulewicz zmarł 27 stycznia 1927 roku, początkowo pochowano go w podziemiach kowieńskiej katedry, a następnie jego ciało przeniesiono go do kościoła w Mariampolu. 28 czerwca 1987 roku w Bazylice św. Piotra w Rzymie, podczas obchodów 600.lecia chrztu Litwy, papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji wileńskiego arcybiskupa.

Komentarze użytkowników
+ Dodaj komentarz
Wpisz swój komentarz oraz wypełnij pole Nazwa użytkownika!
Twój komentarz:
Nazwa użytkownika: