spotkania na wschodzie
pl ru

Zabytki, Białoruś

Białoruś (7) | Wszystkie artykuły (7)

MIR
Mir - miejscowość w obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Leży około 175 kilometrów od granicy z Polską oraz 88 kilometrów od Mińska. Mieszka tam 2,4 tysiąca mieszkańców. Po drugiej wojnie światowej miejscowość ta znalazła się poza granicami Polski i weszła w skład dzisiejszej Białorusi.
Zabytki, Białoruś więcej
Mogiły żołnierskie na grodzieńskich cmentarzach
Żołnierze polegli w latach 1919-1920 spoczywają na trzech grodzieńskich nekropoliach: najstarszym katolickim cmentarzu grodzieńskim, jakim jest cmentarz farny, nazywany przez mieszkańców Grodna cmentarzem bernardyńskim, na cmentarzu franciszkańskim oraz na cmentarzu wojskowym, założonym z początkiem XX wieku.
Zabytki, Białoruś więcej
Synagoga barokowa w Słonimiu

Zabytki, Białoruś więcej
Majątek Albertyn w Słonimiu

Zabytki, Białoruś więcej
Kościół katolicki w Słonimiu

Zabytki, Białoruś więcej
Kościół i klasztor bernardynów w Słonimiu

Zabytki, Białoruś więcej
Kościół i klasztor bernardynek w Słonimiu

Zabytki, Białoruś więcej