spotkania na wschodzie
pl ru

Zabytki, Białoruś

Kościół katolicki w Słonimiu


slonim7
Autor : Unomano
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Andrew's_Church,_Slonim.jpg
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under
the terms of the GNU Free Documentation License
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License

Kościół katolicki p.w. św. Andrzeja późnobarokowy, ufundowany w 1775 roku przez Michała Kazimierza Ogińskiego. Zniszczony w czasie I wojny światowej, po II wojnie zamknięty i zdewastowany. Po 1944 roku, kiedy ziemie te wcielono do ZSRR w kościele urządzono skład soli Dopiero w latach 90 staraniem miejscowego księdza i słonimskich wiernych sól usunięto, a kościołowi przywrócono dawną świetność. Obecnie w tej świątyni odbywają się msze w języku polskim.

Jest to świątynia jednonawowa, na planie prostokąta. Nawę nakrywa sklepienie kolebkowe z lunetami. Ozdobą świątyni jest wspaniała, silnie profilowana, falista, kilkakrotnie załamana linia fasady, podkreślona złożonymi pilastrami, bogatymi gzymsami i niszami. Lekkości bryle budowli nadają dwie bogato zdobione wieże ustawione do fasady pod kątem. Górne kondygnacje wież są smukłe, zwieńczone hełmami z latarniami, a pomiędzy nimi znajduje się profilowany szczyt z wolutami. Elewacje boczne rozczłonkowane są za pomocą silnie wydłużonych otworów okiennych i znajdujących się pomiędzy nimi pilastrów. Przed kościołem znajduje się trójprzelotowa, nakryta daszkiem brama ozdobiona pilastrami
i gzymsem kostkowym.

Rokokowy, stiukowy ołtarz główny w formie portyku z podwójnymi kolumnami korynckimi został zwieńczony frontonem w kształcie trójkąta, nad którym umiejscowiono wyrzeźbione postaci aniołów. Ołtarz zdobi obraz Matki Boskiej Żyrowickiej będący współczesną kopią wizerunku znajdującego się w klasztorze prawosławnym w pobliskich Żyrowicach. We wnętrzu kościoła zachowały się późnobarokowe freski z kompozycjami na tematy biblijne.

Komentarze użytkowników
+ Dodaj komentarz
Wpisz swój komentarz oraz wypełnij pole Nazwa użytkownika!
Twój komentarz:
Nazwa użytkownika: