spotkania na wschodzie
pl ru

Zabytki, Białoruś

Kościół i klasztor bernardynek w Słonimiu


slonim1

slonim8
fot. K. Szastouski

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP i klasztor bernardynek (od 1906 r.) jako budowle drewniane powstały w 1645 roku z fundacji Aleksandra Judyckiego i Konstancji z Judyckich Sołatyckiej. Z powodu pożaru drewnianego kościoła, w latach 1664-70 zbudowano w stylu barokowym nowy murowany kościół, który uwzględniając odbudowę z 1790, zachował się do dziś jako świątynia jednonawowa, na planie prostokąta, z półkoliście zamkniętym prezbiterium i dwiema zakrystiami. Masywna czworoboczna wieża o trzech kondygnacjach stanowi jednocześnie wejście główne do kościoła. Światło słoneczne wpada do wnętrza poprzez wydłużone otwory okienne w ścianach bocznych oraz lunety w kolebkowym sklepieniu. Cenne rokokowe wyposażenie pochodzi z lat 1751-64. Składają się na nie: dwukondygnacyjny ołtarz główny wykonany w 1759 r., cztery ołtarze boczne, ambona i konfesjonał ozdobione stiukowymi ornamentami i rzeźbami, które wykonał w połowie XVIII wieku sztukator wileński Johann Hedel wg projektu architekta, również z Wilna, Jana Krzysztofa Glaubitza. Spośród licznych obrazów wyróżnia się obraz MB Zwycięskiej z I połowy. XVII w. oraz obraz "Chrystus u słupa" z połowy XVII w. Murowany klasztor tworzący zamknięty czworobok przybudowano do kościoła w roku 1764.

W okresie międzywojennym był tu klasztor niepokalanek i gimnazjum żeńskie. W grudniu 1942 r. Niemcy odkryli, że w klasztorze ukrywane są żydowskie dzieci. Gestapo zamordowało opiekujące się nimi siostry Marię Martę i Marię Ewę; obie znalazły się w gronie 108 męczenników beatyfikowanych przez Jana Pawła II w Warszawie. Żydowskie dzieci do klasztoru doprowadzał Sługa Boży o. Adam Sztark , rozstrzelany podczas zbiorowej egzekucji na Górce Pietrowickiej w Słonimie. Ojciec Adam Sztark pośmiertnie został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznanym przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

Po II wojnie światowej w budynkach klasztornych ulokowano szpital miejski, który funkcjonował tu aż do 2004 roku. W styczniu 2005 roku dawna własność sióstr niepokalanek przeszła na stałe na własność kościoła (komitetu kościelnego) Niepokalanego Poczęcia NMP

Komentarze użytkowników
+ Dodaj komentarz
Wpisz swój komentarz oraz wypełnij pole Nazwa użytkownika!
Twój komentarz:
Nazwa użytkownika: