spotkania na wschodzie
pl ru

Zabytki, Białoruś

Kościół i klasztor bernardynów w Słonimiu

slonim5
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slonim339.JPG
Autor: Mikola Volkau
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms
of the GNU Free Documentation License

Klasztor z kościołem (p. w. św. Trójcy) i szpitalem wymurował i uposażył w 1630 r. Andrzej Radwan, sekretarz królewski, z żoną Katarzyną. Początkowo budowle były drewniane. Kościół murowany pochodzi z 1645 r. - wczesnobarokowy, należał do systemu miejskich umocnień obronnych. W 1864 r., po kasacie zakonu, budynki klasztorne zostały zamienione na magazyny a kościół został zamieniony na cerkiew. W okresie międzywojennym cerkiew ponownie zmieniono na kościół, a po II wojnie światowej do chwili obecnej mieści się w nim Cerkiew Trójcy Świętej. Budynek w odróżnieniu od innych chrześcijańskich sakralnych budowli, chociaż pojawił się w okresie baroku, swoimi masywnymi murami zachowuje wspomnienie o dawniejszych epokach gotyku i renesansu. W budynkach klasztoru w okresie międzywojennym mieściła się siedziba starostwa, obecnie - internat szkolny.

Komentarze użytkowników
+ Dodaj komentarz
Wpisz swój komentarz oraz wypełnij pole Nazwa użytkownika!
Twój komentarz:
Nazwa użytkownika: