spotkania na wschodzie
pl ru

Zabytki, Białoruś

Majątek Albertyn w Słonimiu

Albertyn1
Autor: Napoleon Orda (1807–1883)
Źródło: http://pinakoteka.zascianek.pl/Orda/Images/Albertyn_c.jpg


Dok17_3
Pałac Pusłowskich, Albertyn; widok pałacu z boku; z podjazdu

Dok17_2
Pałac Pusłowskich w majątku Albertyn
Portyk fasady głównej

Dok17_1
Zespół pałacowo-parkowy Pusłowskich
Oficyna, fasada główna
Wszystkie zdjęcia zródło: www.radzima.org

Autor: K. Szastouski

Majątek Albertyn obejmuje zespół pałacowo-parkowy nad brzegiem rzeki Issy, leżący obecnie w granicach Słonimia. Miejscowe dobra, zwane pierwotnie Szydłowicami, w XVI i XVII wieku należały do Sapiehów, w końcu wieku XVII przeszły do Brzostowskich, a w 1809 roku od tych ostatnich kupili je Pusłowscy. W ręku tej rodziny majątek pozostał do 1939 roku. W swym majątku Pusłowscy rozwinęli zakłady przemysłowe, głównie sukiennicze, co spowodowało, że z czasem Albertyn zamienił się w przemysłowe przedmieście Słonimia. W okresie międzywojennym właściciele odstąpili część rezydencji na potrzeby misji jezuickiej. Teren dawnej rezydencji należy do fabryki kartonu i papieru.

Główną budowlą jest późnoklasycystyczny pałac zbudowany przez hrabiego Władysława Pusłowskiego w pierwszej połowie XIX wieku nad brzegiem stawu utworzonego na rzece Issie. Przy budowie pałacu wykorzystano budynek dawnego zajazdu, który przebudowano, dobudowując jednocześnie pod kątem prostym nowe, reprezentacyjne skrzydło.
Po zniszczeniach II wojny światowej pałac został odbudowany i przebudowany. Jest to budynek dwukondygnacyjny, na planie prostokąta. Fasadę zdobi portyk z loggią, przebudowany po II wojnie światowej, z dwoma skrajnymi boniowanymi filarami i dwiema środkowymi kolumnami, zwieńczony trójkątnym frontonem (pierwotnie był to portyk czterokolumnowy, ze schodkowym frontonem). Przed wejściem znajdują się dwie amfory i dwie rzeźby leżących lwów. Skrzydło boczne, dawny zajazd, jest znacznie węższe, jego szczyt zaznaczony jest na fasadzie w postaci bocznego ryzalitu z boniowanymi narożnikami.

Z innych zabudowań zespołu pałacowego zachowała się późnoklasycystyczna oficyna oraz modernistyczny budynek stajni z początku XX wieku. Stajnia jest budynkiem dwukondygnacyjnym, zbudowanym z czerwonej cegły na planie podkowy, według projektu architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Elewacje ozdobione są pilastrami, boniowaniem, fryzem i gzymsami oraz łukowato sklepionymi i okrągłymi otworami okiennymi. Fasadę akcentują dwa ryzality zwieńczone trójkątnymi szczytami, między którymi znajduje się wejście główne ozdobione portalem w kształcie podkowy, z rzeźbioną głową konia nad drzwiami.

Zabudowania otacza park o powierzchni około 5 ha, do którego wiedzie brama z prostymi ceglanymi filarami i domkiem stróża. Teren dawnej rezydencji należy obecnie do fabryki kartonu i papieru, a pałac mieści fabryczny dom kultury.

Rąkowski Grzegorz, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Burchard Edition, 1997

Komentarze użytkowników
+ Dodaj komentarz
Wpisz swój komentarz oraz wypełnij pole Nazwa użytkownika!
Twój komentarz:
Nazwa użytkownika: