spotkania na wschodzie
pl ru

Zabytki, Polskie Pogranicze

Różanystok

Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku obecnie jest prowadzone przez salezjanów. Historia sanktuarium zaczęła się od obrazu namalowanego w Grodnie w roku 1652 przez Jana Szrettera. Obraz ten, przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem na ręku, nabył właściciel ziemski majątku Krzywy Stok, Szczęsny Tyszkiewicz herbu Leliwa z żoną Eufrozyną. Wizerunek umieszczony został w domowej sypialni, gdzie domownicy zbierali się na wspólne modlitwy. 21 listopada 1658 w Uroczystość Ofiarowania NMP rozpoczęły się pierwsze nadzwyczajne zjawiska: samoczynne zapalanie się lampki oliwnej, zakwitnięcie suchych wianków, niespotykany wcześniej zapach różany. Towarzyszyć miał temu anielski śpiew oraz i muzyka. Z powodu pielgrzymek które przychodziły do Tyszkiewiczów, na przełomie roku 1660 i 1661 obraz przeniesiono do drewnianego kościoła. 21 listopada 1662 roku w dzień Ofiarowania NMP ks. Wojsznarowicz, z polecenia biskupa wileńskiego Jerzego Białłozora, dokonał uroczystego poświęcenia obrazu Matki Boskiej. Jeszcze w tym samym roku biskup Białłozor wyznaczył specjalną komisję do zbadania cudowności obrazu. Miała ona za zadanie zebrać wiadomości o cudach jakie miał dokonać obraz. Z zebranego materiału ponad 30 zjawisk komisja uznała za autentyczne, spisała i zaprzysięgła. W roku 1663 opiekę nad obrazem zaczęli sprawować Dominikanie z Sejn, którzy przyjechali na zaproszenie Tyszkiewiczów. W tym też czasie została zmieniona nazwa miejscowości na Różanystok.

W 1759 roku rozpoczęła się budowa nowej, murowanej świątyni i klasztoru, zakończona w roku 1794. Po powstaniu listopadowym carat rozpoczął kasatę klasztorów katolickich w zaborze rosyjskim, a w roku 1866 nastąpiło zamknięcie kościoła na rozkaz cara Aleksandra II. Wszystkie dobra kościelne zostały przekazane duchowieństwu prawosławnemu. Kościół zamieniono na cerkiew. W 1901 roku do zabudowań skasowanego klasztoru dominikańskiego Świątobliwy Synod Rządzący Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przenosi zakonnice z monasteru żeńskiego w Grodnie. Powstaje monaster Narodzenia Matki Bożej w Różanymstoku. Zakonnice budują cerkiew zimową św. Sergiusza z Radoneża, która przez Salezjanów została zamieniona na kaplicę dla młodzieży szkolnej oraz klasztor i inne zabudowania, otwierają szpital, kilka szkół, sierociniec, przytułek i pracownie różnych specjalności. W związku ze zbliżający się frontem w 1915 roku, mniszki prawosławne uciekają z Różanegostoku w głąb Rosji, zabierając ze sobą słynący łaskami obraz Matki Bożej. Pod ich nieobecność kompleks monasterski został zamieniony na magazyn przez wojska niemieckie i zdewastowany. Mniszki miały nadzieję wrócić do Krasnegostoku po zakończeniu działań wojennych. Budynki monasteru zostały jednak przekazane katolickiemu zakonowi salezjanów, co (w ramach akcji rewindykacji cerkwi prawosławnych) miało stanowić rekompensatę za wcześniejsze odebranie klasztoru dominikanom i sprowadzenie na ich miejsce mniszek prawosławnych. W 1929 roku dokonuje się wprowadzenie do kościoła nowego obrazu Matki Boskiej namalowanego w Warszawie w firmie Włodzimierza Tura, a poświęconego w Rzymie przez papieża Piusa XI. Obraz ten czczony jest do dziś. Wybuch wojny w 1939 r. spowodował zahamowanie działalności ośrodka różanostockiego; część budynków uległa zniszczeniu. W 1954 r. władze państwowe zamykają szkołę i klasztor salezjanów i sióstr salezjanek. Odtąd działa tu zespół szkół rolniczych. Salezjanom pozostała tylko praca duszpasterska oraz opieka nad Sanktuarium, któremu w roku1987 nadano tytuł Bazyliki Mniejszej.

Zespół klasztorny dominikanów i klasztoru prawosławnego składający się z poniższych obiektów wpisany jest do rejestru zabytków

  1. Kościół, obecnie par. p.w. Ofiarowania NMP
  2. Dawny klasztor, obecnie internat
  3. Klasztor prawosławny, obecnie Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy im. św. Jana Bosko:
  • cerkiew, XIX/XXw.,
  • klasztor żeński, tzw. Drapieżnik, k. XIX w.,
  • willa "Zielona Dacza", drewniana, k. XIX w. ,

654px_Rozanystok_sanktuarium_monastyr_side 800px_Drapie__nik_r____anystok
Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku - bryła od strony ogrodu.
Autor: Polimerek (Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0)
Salezjański ośrodek wychowawczy, dawniej internat żeński zwany Drapieżnikiem
Autor: Yaros (Plik udostępniony przez właściciela praw autorskich jako własność publiczna)

469px_Obraz_mb_rozanostockiej
Obraz Matki Bożej Różanostockiej
Autor: Myscha (Licencja: kopiowanie, rozpowszechnianie oraz modyfikowanie tego dokumentu zgodnie z warunkami GNU Licencji Wolnej Dokumentacji)

800px_Zielona_Willa_w_R____anymstoku 800px_Zielona_willa_rozanystok
Zielona willa przed renowacją – Różanystok
Autor: Andrzej Gondek
(Licencja: kopiowanie, rozpowszechnianie oraz modyfikowanie tego dokumentu zgodnie z warunkami GNU Licencji Wolnej Dokumentacji)
Zielona willa po renowacji – Różanystok
Autor: jarek b
(Plik udostępniony przez właściciela praw autorskich jako własność publiczna)

Komentarze użytkowników
+ Dodaj komentarz
Wpisz swój komentarz oraz wypełnij pole Nazwa użytkownika!
Twój komentarz:
Nazwa użytkownika: