spotkania na wschodzie
pl ru

Zabytki, Polskie Pogranicze

Kruszyniany

Wieś została założona prawdopodobnie w wieku XVI. W dniu 12 marca 1679 r. Jan III Sobieski nadał Tatarom m.in. Kruszyniany oraz pobliskie wsie Nietupa, Łużany jak też część Poniatowicz. Osadzeni muzułmanie, zwani lipkami walczyli po stronie Polski w wojnie z Turkami. W Kruszynianach (obok ok. 45 innych rodzin) osiadł na stałe płk. Samuel Murza Krzeczowski, który uratował życie królowi w bitwie pod Parkanami. W drodze na sejm do Grodna król zatrzymał się u Krzeczkowskiego. Kruszyniany stanowiły duży ośrodek muzułmański. Tutaj sporządzano dzieła o treści religijno-obyczajowej tzw. kitaby. Jeden z nich powstał w 1792 r. dzięki kopiście Jusufowi Heliaszewiczowi.

W roku 1980 w Kruszynianach zamieszkiwało 289 osób, z tego 33 wyznania muzułmańskiego, reszta wyznania prawosławnego i katolickiego. Do dzisiaj mieszka tutaj niewielka mniejszość tatarska. Ludność mówiła specyficzną gwarą - mieszanką białoruskiego i polskiego.

Meczet_K mizar2
Meczet w Kruszynianach, różne przewodniki podają różne okresy odnośnie jego powstania, według niektórych wzniesiono go w XVIII wieku, wedle innych na początku wieku XIX. Faktem bezspornym jest natomiast to, że Kruszyniany nadane zostały Tatarom w zamian za zaległy żołd przez króla Jana III Sobieskiego w 1679 roku.

 fot. Mariusz Derecki

Mizar (cmentarz muzułmański)
w Kruszynianach.

fot. Mariusz Derecki


Komentarze użytkowników
+ Dodaj komentarz
Wpisz swój komentarz oraz wypełnij pole Nazwa użytkownika!
Twój komentarz:
Nazwa użytkownika: