spotkania na wschodzie
pl ru

NASZE INICJATYWY

Inne (2) | Rosja (2) | Białoruś (1) | Polskie Pogranicze (1) | Wszystkie artykuły (6)

Promocja wiedzy o Polsce – kultura, język, historia i współczesność
Lato, sierpień… projekt “Promocja wiedzy o Polsce” i my: grupa młodzieży z naszego Gimnazjum Państwowego im.J.Piłsudskiego w Daugavpils z Łotwy oraz nasi rówieśnicy z Rosji i Białorusi. To już miłe wspomnienia, które odświeżyliśmy aby dzielić się z naszymi kolegami i koleżankami...
NASZE INICJATYWY, Inne więcej
Promocja wiedzy o Polsce – kultura, język, historia i współczesność” w Abakanie
Oto i wrzesień! Młodzi aktywni ludzie, którzy w sierpniu wzięli udział w edukacyjnym obozie dla liderów w Polsce, teraz przygotowali Olimpiadę dla swoich rówieśników i dla dzieci młodszych...
NASZE INICJATYWY, Rosja więcej
Projekt „Promocja wiedzy o Polsce – kultura, język, historia i współczesność” w Omsku
Z Omska do Warszawy przyjechała grupa, która liczyła dwie osoby (związane ze Stowarzyszeniem "Rodzina") - Olga Szczerbakovа i Walentinа Kuderova. Zajęcia projektowe bardzo im się spodobały...
NASZE INICJATYWY, Rosja więcej
Konferencja w Homlu
Stowarzyszenie Edukacja i Nauka realizuje międzynarodowe projekty we współpracy partnerskiej z organizacjami pozarządowymi oraz placówkami akademickimi z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Niemiec
NASZE INICJATYWY, Białoruś więcej
Akademia Obywatelska. Program wspierający młodzież w pełnieniu roli lidera społecznego.
W dniach od 16 do 26 sierpnia 2011 r. Stowarzyszenie Edukacja i Nauka zorganizowało w Warszawie letni obóz edukacyjny dla młodzieży z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Celem projektu było umożliwienie pobytu w Polsce młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi (Brasław i okolice), Ukrainy (Dobromil) i Rosji (Omsk i Abakan oraz okolice), która do tej pory nie miała okazji jej odwiedzić, dostarczenie wiedzy przydatnej młodym uczestnikom dla podniesienia ich osobistych kompetencji jako liderów, pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem polskim, poszerzenie wiedzy na temat polskiej historii, tradycji i dziedzictwa narodowego oraz umożliwienie nawiązania i kontynuowania aktywnych kontaktów pomiędzy młodzieżą polonijną a ich polskimi rówieśnikami w czasie trwania obozu, a także po jego zakończeniu. W obozie wzięła udział młodzież w wieku od 14 do 20 lat.
NASZE INICJATYWY, Inne więcej
Wizyta studyjna w Olecku
Uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej pt. „Losy bliskich na Wschodzie”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach Programu Wychowania Patriotycznego na podstawie współpracy jednostek oświatowych Gminy Olecko z Polonią na Wschodzie.
NASZE INICJATYWY, Polskie Pogranicze więcej