spotkania na wschodzie
pl ru

NASZE INICJATYWY, Rosja

Projekt „Promocja wiedzy o Polsce – kultura, język, historia i współczesność” w Omsku

Projekt „Promocja wiedzy o Polsce – kultura, język, historia
i współczesność”
w Omsku

Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Edukacja i Nauka zrealizowano Projekt „Promocja wiedzy o Polsce – kultura, język, historia i współczesność”.

Celem Projektu było umożliwienie młodzieży polskiej z Białorusi (Brasław i okolice), Łotwy (Daugavpils) i Rosji (Omsk i Abakan i okolice). pobytu w Polsce. Dzieci i młodzież polonijna miała okazję zdobyć wiedzę i umiejętności, które są przydatne młodym uczestnikom w poprawie ich osobistych kompetencji przywódczych, pogłębić umiejętności znajomości języka polskiego, poszerzyć wiedzę na temat polskiej historii, tradycji i dziedzictwa narodowego, a także nawiązać i rozwijać międzynarodowe kontakty z rówieśnikami..

Z Omska do Warszawy przyjechała grupa, która liczyła dwie osoby (związane ze Stowarzyszeniem "Rodzina") - Olga Szczerbakovа i Walentinа Kuderova. Zajęcia projektowe bardzo im się spodobały.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

a) Liderzy na start" – blok tematyczny, w ramach którego odbyły się zajęcia/warsztaty, mające na celu wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które pomogą im odnaleźć się w roli lidera (zagadnienia: integracja, funkcja lidera, tworzenie organizacji, wolontariat, tworzenie projektów).

b) Zajęcia językowe i integracyjne – blok tematyczny, w ramach którego uczestnicy zapoznali się z językiem, historią, tradycją, dziedzictwem kulturowym i współczesnością Polski. Dowiedzieli się również o warunkach studiowania w Polsce. Odbyły się liczne, ciekawe wizyty studyjne (organizacje pozarządowe, Sejm), wycieczki edukacyjne przybliżające historię i kulturę Polski, spotkania z dziennikarzami.

Druga część– wdrożenie mini-projektu została zrealizowana po powrocie do Polski. Zgodnie z założeniami opracowano plan zorganizowania wydarzenia promującego wiedzę o Polsce. Samo wydarzenie zostało zrealizowane 17 września w Omsku. Była to impreza „Dzień wiedzy o Polsce” w której wzięły udział dzieci w wieku od 15 do 17 lat (35 osób ) i 10 dorosłych członków lokalnej Polonii. Wydarzenie odbyło się w dużej pięknie ozdobionej sali w Eko Centrum. Spotkanie zainaugurował wokalno - instrumentalny występ zespołu "Skowroneczki". Wykonywano utwory polskich kompozytorów: "Zmęczeni słońcem", "Mazury", Juliana Golovko zagrała dzieło Chopina "Mazurek".

Następnie odbyła się prezentacja multimedialna o Warszawie oraz multimedialny quiz wiedzy dla uczniów o Polsce. Zwycięzcy zostali nagrodzeni. Zwieńczeniem całego wydarzenia był ponowny występ zespołu "Skowroneczki" i wręczenie listów z podziękowaniem prowadzącym - Oldze Szczerbakovej i Valentinie Kuderovej. Wszystkim podobało się to wydarzenie. Chciałabym, aby tak wspaniały projekt był kontynuowany w kolejnych latach.

Chcę podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia za organizację Projektu i życzę powodzenia i wszystkiego najlepszego.

Prezes Stowarzyszenia „Rodzina”
Valentina Szmakow
а

Komentarze użytkowników
+ Dodaj komentarz
Wpisz swój komentarz oraz wypełnij pole Nazwa użytkownika!
Twój komentarz:
Nazwa użytkownika: