spotkania na wschodzie
pl ru

NASZE INICJATYWY, Białoruś

Konferencja w Homlu

W związku z tym, iż obecnie realizowany przez nas projekt pn. "Kompetentna pomoc współuzależnionym - wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski" dotyczy szeroko pojętej ochrony zdrowia, zostaliśmy zaproszeni na międzynarodową konferencję pt. "Współczesne metody w promocji zdrowia" do Homlu na Białorusi, w celu przedstawienia efektów projektu oraz zaprezentowania innych naszych inicjatyw podejmowanych w dziedzinie promocji zdrowia. Konferencja została zorganizowana przez Państwowy Uniwersytet im. F. Skaryny w Homlu oraz Uniwersytet Medyczny w Homlu. Uczestnikami byli przedstawiciele białoruskiej służby zdrowia, studenci oraz pracownicy akademiccy z różnych regionów Białorusi, prof. Nicola Comodo z Uniwersytetu Medycznego we Florencji oraz reprezentanci Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia z Białegostoku.

Reprezentantka naszej organizacji - Anna Bartnik - przygotowała prezentację na temat możliwości polskich organizacji pozarządowych w promocji ochrony zdrowia. Podstawą wystąpienia były konkretne przykłady projektów psychologicznych realizowanych przez Stowarzyszenie Edukacja i Nauka. Najwięcej poświęcono uwagi projektowi pt. "Kompetentna pomoc współuzależnionym - wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski", który realizujemy dzięki Programowi Partnerstwa Transgranicznego dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, pojawiły się konkretne pytania i również rozszerzył się krąg naszych współpracowników zainteresowanych pracą z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA). Jest to dla nich nowość, a właściwie nowe narzędzie do pomagania ludziom w minimalizowaniu ciężaru psychicznego, który jest spowodowany chorobą alkoholową rodzica. Problem, którym się zajęliśmy w projekcie "Kompetentna pomoc współuzależnionym…" spotkał się nie tylko z dużą potrzebą białoruskiego środowiska, ale również z planami związanymi z rozszerzeniem swojej działalności naszego niemieckiego Partnera NACOA - Reprezentacja interesów dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem. Prowadzimy z nim rozmowy na temat możliwości powołania jego oddziałów w Polsce i na Białorusi.

Wyjazd na Białoruś utwierdził nas w przekonaniu, iż warto prowadzić działania polegające na wymianie doświadczeń w zespołach międzynarodowych, gdyż wszyscy od siebie nawzajem uczymy się pomagać innym w lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie.


 Wystąpienie naszej przedstawicielki Anny Bartnik

DSCN6800 DSCN6824
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji (od lewej): A.Bartnik, G. Gatalskaja,

T. Szarszakowa, prof. Nicola Comodo
DSCN6831 DSCN6834
Kościół św. Piotra i Pawła w Homlu
W parku nad rzeką Soż

Komentarze użytkowników
+ Dodaj komentarz
Wpisz swój komentarz oraz wypełnij pole Nazwa użytkownika!
Twój komentarz:
Nazwa użytkownika: