spotkania na wschodzie
pl ru

NASZE INICJATYWY, Polskie Pogranicze

Wizyta studyjna w Olecku

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka współpracuje z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi polską mniejszość narodową na Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie oraz w Rosji w szczególności na Syberii.

W odpowiedzi na zaproszenie burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego, kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Olecku Elżbiety Rękawek oraz wiceprezesa "Kongresu Polaków w Rosji" Sergiusza Leończyka uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej pt. "Losy bliskich na Wschodzie". Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach Programu Wychowania Patriotycznego na podstawie współpracy jednostek oświatowych Gminy Olecko z Polonią na Wschodzie.

Spotkanie z przedstawicielami Polaków z
Ufy na Uralu i z Miniusińska na Syberii, było dla nas wspaniałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, wysłuchaniu wystąpień na temat sytuacji mniejszości narodowej polskiej w Rosji, roli języka polskiego w utrzymaniu polskości na Wschodzie oraz nauczaniu języków mniejszości narodowych w Rosji. Podczas uroczystej gali zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej wysłuchaliśmy pięknych pieśni ludowych w trzech wersjach językowych: polskim, rosyjskim i baszkirskim w wykonaniu polskiego zespołu "Czerwone Jagody" z Miniusińska na Syberii.

Owocem wizyty jest skonkretyzowanie perspektyw, możliwości i potrzeb związanych z budowaniem współpracy zarówno z Polakami za wschodniej granicą tak i z Urzędem Miejskim w Olecku.

Anna Bartnik


 GALERIA:

Obraz2 Obraz3

Obraz1
Baszkortostan (Rosja)

Obraz5 Obraz6

Obraz4
Kraj Krasnojarski (Rosja)Obraz9 Obraz10


Obraz7 Obraz8

 Gmina Olecko (Polska)

Obraz13 Obraz12
 Olecko
 Spotkanie z Burmistrzem Olecka
Obraz16 Obraz15
 Wycieczka do Wilna - przy Ostrej Bramie
Cmentarz Na Rossie - miejsce pochowania matki Józefa Piłsudskiego i jego serca
Obraz17 Obraz18
 Trójstyk granic: Polska-Rosja-Litwa
 Nad jeziorem Hańcza
Obraz19 Obraz20
 Prezes Polonii Minusińska i prezes Polonii Baszkortostanu uczestniczą w sadzeniu Dębu Pamięci Katyń
 Sadzenie Klombu Przyjaźni Polsko-Baszkirskiej (Gąski)
Obraz14 Obraz26
 Pobyt w SP nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
 Ślubowanie uczniów klas pierwszych
 w SP nr3 im. Jana Pała II  w Olecku
Obraz24 Obraz25
 Wizyta w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Olecku
Obraz27 Obraz21

 Wizyta w zespole szkół w Judzikach
 Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Olecko)

Obraz22 Obraz23
 Zespół“Czerwone Jagody”
z Minusińska na Syberii (na Gali)
 Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Wyst__p_zespo__u_Czerwone_Jagody_z_Minisi__ska__Syberia__podczas_uroczystej_Gali_1z_okazji_Dnia_Edukacji_Narodowej_w_Olecku
 Występ zespołu“Czerwone Jagody” na Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Komentarze użytkowników
+ Dodaj komentarz
Wpisz swój komentarz oraz wypełnij pole Nazwa użytkownika!
Twój komentarz:
Nazwa użytkownika: