spotkania na wschodzie
pl ru

Podróże, Inne

Inne (1) | Wszystkie artykuły (1)

Dyneburg – miasto polskie
Autorką artykułu na temat polskiego miasta Dyneburg jest Anna Szukstule. Praca została zgłoszona na konkurs dziennikarski zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacja i Nauka. Miasto było założone w 1275 roku przez zakon kawalerów mieczowych, na miejscu tym został zbudowany zamek. Historia Dyneburgu jest ściśle związana z Polską. W latach 1559-1772 Dyneburg znajdował się w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako stolica Inflant Polskich. Zapraszamy do lektury!
Podróże, Inne więcej