spotkania na wschodzie
pl ru

Podróże, Inne

Dyneburg – miasto polskie

Dyneburg – miasto polskie.

Urodziłam się w mieście, które jest ściśle związane z Polską i polskością. W biegu historii zmieniał swoją nazwę: był to Dżwińsk, Borisoglebsk, ale pozostał Daugavpils czyli Dyneburg. Jest to drugie co do wielkości miasto na Łotwie  położone  na brzegu potężnej rzeki Daugavy czyli Dżwiny.

Miasto było założone w 1275 roku przez zakon kawalerów mieczowych, na miejscu tym został zbudowany zamek. Historia Dyneburgu jest ściśle związana z Polską. W latach 1559-1772 Dyneburg znajdował się w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako stolica Inflant Polskich. Król Polski Stefan Batory nadał naszemu miastu prawa magdeburskie oraz wybudował nową twierdzę. To właśnie, dzięki Batoremu Dyneburg otrzymał prawa miejskie.

Dobrze znaną postacią, związaną z miastem jest Emilia Plater, której majątek znajdował się w pobliskim Krasławiu. To właśnie ona  - wódz powstańców zachęcała ludność do udziału w powstaniu  listopadowym również w okolicach naszego miasta.

Z naszą wspólną historią jest także związana postać marszałka Józefa Piłsudskiego, który odwiedził nasze miasto 27 stycznia 1920 roku. Na początku lat 20 wieku XX wojska łotewskie i polskie wspólnie walczyły o niepodległość Łotwy. Rezultatem operacji „Zima” było zdobycie miasta Daugavpils oraz wyparcie wojsk bolszewickich z naszego miasta. To tylko dwie z wielu postaci, które zapisały się w historii naszego  miasta, ale jest ich więcej jak np. Leon Daraszkiewicz, Grzegorz Fitelberg,  Wacław Łapkowski, Irena Misztal, Władysław Raginis, Jan Safarewicz, Władysław Studnicki, Stanisław Swianiewicz, Olga Daukszta, Kazimiera Iłłakowiczówna, którzy tworzyli polską kulturę w naszym mieście, którzy z pohodzenia byli Polakami.

Polskość pieczołowicie pielęgnowana jest i w czasach współczesnych. Dyneburg jest największym centrum Polaków w naszym kraju, mieszka tu około 17 % ich przodków. W mieście działa Centrum Kultury Polskiej, które organizuje uroczystości i koncerty dla Polaków. W 1991 roku w Duagavpils została otwarta polska szkoła, która teraz jest Pańswowym Gimnazjum Polskim imienia Józefa Piłsudskiego. Już ponad dwadzieścia lat szkoła pielęgnuje polskie tradycje i wdraża je młodym pokoleniom Polaków. W szkole czujemy się jak w domu, jesteśmy jedną rodziną dzięki opiece i staraniom dyrektora oraz grona pedagogicznego szkoły. Organizujemy uroczystości, które są poświęcone tradycjom oraz świętom Polski, jak na przykład, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Niepodległości Polski, Jasełka, Studniówka, Święto Konstytucji 3 Maja. Nie zapominamy naszej Ojczyzny i pielęgnujemy jej tradycje.

Dyneburg jest ciągle w ścisłych kontaktach z instytucjami polskimi. Młodzież ze szkoły im. Józefa Piłsudskiego za pomocę Internetu utrzymuje znajomości z młodzieżą polską. W mieście jest duże grono ludzi rozwijających kulturę  i tworzących polską historię naszego miasta. Czcząc  żołnierzy poległych na ziemiach łotewskich za naszą niepodległość oraz tradycje i święta polskie   czujemy się Polakami, chociaż nie mieszkamy w kraju naszych Przodków.

Anna Szukstule

Komentarze użytkowników
+ Dodaj komentarz
Wpisz swój komentarz oraz wypełnij pole Nazwa użytkownika!
Twój komentarz:
Nazwa użytkownika: