spotkania na wschodzie
pl ru

Historia, Białoruś

Białoruś (2) | Wszystkie artykuły (2)

W 90. rocznicę bitwy niemeńskiej
Na Grodzieńskiej Ziemi, będącej obecnie częścią zachodniej Białorusi, jest wiele mogił, kryjących prochy polskich żołnierzy poległych w latach 1919-1920. Takie mogiły są też w Grodnie, w mieście, które odegrało ważną rolę w dziejach polskiego narodu. Wzniesiony na wysokim brzegu Niemna dawny gród książąt ruskich i litewskiego księcia Witolda był również grodem polskich królów – Jagiellonów, Stefana Batorego, Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Historia, Białoruś więcej
Kresy
Kresy to pojęcie trudne do precyzyjnego zdefiniowania, zarówno jako nazwa, jak również w ścisłym znaczeniu terytorialnym. Obszary kresów kształtowały się bowiem na styku płynnych rozgraniczeń terenów plemiennych w końcu pierwszego i początku minionego tysiąclecia. Istotny udział w procesie ich tworzenia brały plemiona słowiańskie, litewskie, tureckie, jaćwieskie, tatarskie, mongolskie, a także żydowskie. Dramat ich najczęściej krwawych zmagań dokonywał się przez stulecia, a w zmodyfikowanej, łagodniejszej formie, trwa po dzień dzisiejszy. Realnym, choć nie jedynym przykładem może być historia Nowogródczyzny, krainy rozpościerającej się po obu stronach średniego biegu Niemna. Prześledźmy więc możliwe do poznania losy tych obszarów na przestrzeni ostatniego tysiąclecia na podstawie kilku wyznaczających jego historię miejscowości.

Jedną z nich jest bezspornie Słonim, którego rejon już w X wieku stanowił kresy obszarów zajmowanych przez słowiańskie plemiona utożsamiające się z księstwem tzw. Rusi Czarnej, usadowionej na styku granicznym z ekspansywnym sąsiadem – Wielkim Księstwem Litewskim.
Historia, Białoruś więcej