spotkania na wschodzie
pl ru

Historia, Inne

Inne (1) | Wszystkie artykuły (1)

Proces Grocholskiego i Baczaka
Na kilka dni przed pierwszymi powojennymi wyborami do Sejmu, jakie zostały przeprowadzone 19 stycznia 1947 roku, urządzono w Warszawie procesową inscenizację, której celem było jednoczesne obciążenie PSL i WiN. Był to jeden z kilku pokazowych procesów, w których prasa, relacjonując te rozprawy, niejednokrotnie już dniu ich rozpoczęcia uznawała za udowodnione zarzuty stawiane oskarżonym. W tym przypadku „Gazeta Robotnicza” wiadomość o ogłoszeniu terminu procesu opatrzyła tytułem: Hrabia-gestapowiec przed sądem”. W tym procesie cztery osoby stanęły pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego mocarstwa. Byli to: Ksawery Grocholski, lat 33, oficer wywiadu AK; Waldemar Baczak, lat 24, prawnik, urzędnik MSZ, żołnierz AK i uczestnik Powstania Warszawskiego, działacz „Wici”; kpt. Witold Kalicki, dr medycyny, lekarz KBW; Krystyna Kosiorek, lat 22. Na świadków oskarżenia, których dowieziono z aresztów śledczych UB, powołano m.in. gestapowca Meisingera i Irenę Chmielewiczową skazaną w październiku 1946 roku na karę śmierci za współpracę z Gestapo. Styczniowe procesy należały do okresu, który właśnie dobiegał końca. Wybory 1947 roku i ogłoszona po nich amnestia stanowią w powojennej historii Polski datę graniczną początku nowej epoki.
Historia, Inne więcej