spotkania na wschodzie
pl ru

Wprowadzenie

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA PORTALU

Poniżej kilka ogólnych zasad dotyczących przygotowania tekstów:

  • Artykuł powinien dotyczyć tematu w wybranym dziale tematycznym.
  • Artykuły nie mogą mieć charakteru promocyjnego ani reklamowego, powinny natomiast zawierać wartościową wiedzę.
  • Prosimy o dołączenie do artykułu krótkiego 2-3 zdaniowego podsumowania.
  • Wszelkie elementy graficzne (zdjęcia, ilustracje) prosimy przesyłać w osobnych plikach, zaznaczając w tekście, gdzie powinny znajdować się odpowiednie elementy.
  • Do artykułu należy dołączyć dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).
  • Pliki prosimy nazywać według schematu "nazwisko_imie_tytul_artykulu" (nazwy plików bez polskich znaków).

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tekście (skrótów, dzielenia na rozdziały zamieszczane w kolejnych wydaniach, adiustacji, korekty), jak również do rezygnacji z zamieszczenia artykułu na portalu. Kontakt w sprawie publikacji artykułów: stowarzyszenie@stowarzyszenie.edu.pl